Historia

KŁ nr 80 Budowlani początkami sięga 1956r. Przy Lubelskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Lublinie, grupa myśliwych w osobach: Mieczysława Józefackiego, Grzegorza Kołodziejczyka, Antoniego Samorka, Czesława Ciechańskiego oraz zapalonych miłośników łowiectwa: Zbigniewa Wendrowskiego, Edwarda Umińskiego, Artura Belona, Zenobiusza Świderskiego, postanowiła zawiązać koło łowieckie. Po dopełnieniu niezbędnych formalności, Lubelska Wojewódzka Rada Łowiecka na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 1956r. zatwierdziła powstanie naszego koła.

Koło aktualnie rzesza 56 członków i 6 stażystów. Uprawnienia selekcjonerskie posiada 42 myśliwych. 

Obecnie Koło dzierżawi 3 obwody łowieckie o łącznej powierzchni 17000 ha. Obwód 225 jest obwodem polno-leśnym o powierzchni lasu 1850ha. Obwód 124 jest obwodem w zasadzie polnym, gdyż powierzchnia lasu wynosi 840 ha w niewielkich kompleksach leśnych. Obwód 15pk jest obwodem typowo leśnym położonym w rejonie lasów janowskich.

Koło prowadzi gospodarkę łowiecką poprzez kontrolę łowiska, odstrzały drapieżników dokarmianie zwierzyny. Nadal trwa zagospodarowywanie łowisk, które mają swoich społecznych strażników. Dbają oni o budowę nowych paśników, budek dla kuropatw i bażantów, przygotowywanie lizawek dla zwierząt i dokarmianie. Dobrze prowadzona praca hodowlana w łowiskach pozwala na pozyskiwanie większej ilości zwierzyny grubej. W ostatnich latach nastąpił spadek pozyskania zajęcy, bażantów, kaczek i kuropatw. Wzrosła liczba drapieżników, zwłaszcza jastrzębi (i lisów). Koło opracowało program poprawy stanu zwierzyny drobnej poprzez intensywny odstrzał lisów, walkę z kłusownictwem i wnykarstwem.

Na wymienionych obwodach w miejscowościach Chylin oraz Pęk, Koło posiada własne kwatery.

Złożoność współczesnych procesów przyrodniczo-łowieckich stawia przed myśliwymi wciąż nowe i odpowiedzialne zadania. Dla nas myśliwych kola nr 80 łowiectwo to wielka pasja, satysfakcja i zaszczyt, stąd każdy z nas dokłada wielu starań, by w pełni zrealizować wspólne cele.