Składka członkowska PZŁ na rok 2019

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, że składka członkowska od osób fizycznych na rok 2019 oraz ubezpieczenie wynosi:

składka normalna

– 320,00 PLN plus ubezpieczenie – 43,00 PLN

– razem 363,00 PLN.

składka ulgowa

– 160,00 PLN plus ubezpieczenie – 43,00 PLN

– razem 203,00 PLN.

Przypominamy, iż składka członkowska zgodnie z zapisami statutu PZŁ płatna jest

przez członków Zrzeszenia należących do kół , poprzez koła łowieckie,
do dnia 31 grudnia 2018 roku (§ 181 pkt 5 Statutu PZŁ).

przez członków niestowarzyszonych , na rachunek bankowy ZO PZŁ w Lublinie
83 1240 5497 1111 0000 5004 8209
do dnia 31 grudnia 2018 roku (§ 181 pkt 5 Statutu PZŁ).