System informatyczny dla Kół Łowieckich System KŁ

Od nowego sezonu łowieckiego PZŁ wprowadził obowiązkowo elektroniczną książkę ewidencji pobytu myśliwych w łowisku. Dostęp do książki jest możliwy poprzez wejście na stronę:
https://systemkl.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=kl.pzlow.pl

lub mobilną aplikację, którą udostępnił PZŁ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jpalio.pzl&hl=pl

Dostęp będzie możliwy, po uzyskaniu uprawnień.

Poniżej zamieszczamy dokumentację niezbędną do nadania uprawnień do „Systemu KŁ”. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby dokumentacja dotycząca nadawania uprawnień dostarczana była zbiorczo przez Zarządy Kół do ZO PZŁ w Lublinie. Ponadto informujemy, iż ważne jest wpisanie adresu email, jak również aktualnego numeru telefonu.
Dokumentacje prosimy wypełniać czytelnie !!!