PZŁ EKEP od teraz z elektronicznym wnioskiem dostępu

Od dziś wniosek o nadanie uprawnień w systemie informatycznym dla kół łowieckich możecie składać w formie elektronicznej.

Dzięki takiemu zastosowaniu kontakt międzyludzki ograniczony jest do zera, nie ma też konieczności wychodzenia z domu do macierzystego zarządu okręgowego w celu załatwienia formalności. Sposób złożenia wniosku jest prosty i szybki.

Wniosek o nadanie uprawnień w systemie informatycznym „SYSTEM KŁ”:

https://systemkl.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=kl.pzlow.pl&_PageID=2975

Przy wypełnianiu wniosku należy wybrać opcję Użytkownik EKEP oraz funkcję pełnioną w Kole Łowieckim.

Więcej informacji o systemie dla kół łowieckich:

https://ekep.eu/

System informatyczny dla Kół Łowieckich System KŁ

Od nowego sezonu łowieckiego PZŁ wprowadził obowiązkowo elektroniczną książkę ewidencji pobytu myśliwych w łowisku. Dostęp do książki jest możliwy poprzez wejście na stronę:
https://systemkl.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=kl.pzlow.pl

lub mobilną aplikację, którą udostępnił PZŁ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jpalio.pzl&hl=pl

Dostęp będzie możliwy, po uzyskaniu uprawnień.

Poniżej zamieszczamy dokumentację niezbędną do nadania uprawnień do „Systemu KŁ”. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby dokumentacja dotycząca nadawania uprawnień dostarczana była zbiorczo przez Zarządy Kół do ZO PZŁ w Lublinie. Ponadto informujemy, iż ważne jest wpisanie adresu email, jak również aktualnego numeru telefonu.
Dokumentacje prosimy wypełniać czytelnie !!!

Składka członkowska PZŁ na rok 2019

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, że składka członkowska od osób fizycznych na rok 2019 oraz ubezpieczenie wynosi:

składka normalna

– 320,00 PLN plus ubezpieczenie – 43,00 PLN

– razem 363,00 PLN.

składka ulgowa

– 160,00 PLN plus ubezpieczenie – 43,00 PLN

– razem 203,00 PLN.

Przypominamy, iż składka członkowska zgodnie z zapisami statutu PZŁ płatna jest

przez członków Zrzeszenia należących do kół , poprzez koła łowieckie,
do dnia 31 grudnia 2018 roku (§ 181 pkt 5 Statutu PZŁ).

przez członków niestowarzyszonych , na rachunek bankowy ZO PZŁ w Lublinie
83 1240 5497 1111 0000 5004 8209
do dnia 31 grudnia 2018 roku (§ 181 pkt 5 Statutu PZŁ).